Tuesday, 28 December 2010

Nudisti odbojkaši

Pozitivno, zabavno, a i zasigurno će doći mnogo publike, i ma koliko se igrači trudili ona neće uspeti da promeni negativne stavove i neznanje o nudizmu i ljudskom telu.
Pojedina svetska odmarališta organizuju i turnire u nudističkoj odobjci u kojima ima mnogo učesnika ali još više publike.
Da kažem nešto o samoj igri. Dva tima, svaki tim broji po tri igrača, s tim da moraju biti zastupljena oba pola, odnos nije važan, bitna je zastupljenost, igra se po pravilima odbojke koja su svima poznata, za sankcionisanje onih ko prekrši pravila zadužen je sudija, koji je takođe nag, dok je kvalitet igre veoma visok.
Mnogobrojna publika glasno bodri svoje timove. Da je bar tako i kod nas, da bar ima nečega ovakvog?
Bilo kako bilo ovakva vrsta publiciteta, iako još uvek manja nego idealna, doprinela bi stvaranju bolje slike o nudistima i našim aktivnostima.

2 comments: