Thursday, 3 February 2011

Još malo o Topfreedom pokretu

Zaista je neverovatno kako ljudi mogu biti idioti i iracionalni kada je reč o golotinji i ljudskom telu. Iako naizgled podržava topfreedom žene, u uvodniku Bangor Daily Newsa sve je napisano suprotno.
U nekim kulturama, gole ženske grudi ne bi izazivale nikakve pogleda kod ljudi, ali u SAD-u to je neka sasvim druga, ili možda treći ili četvrti slučaj. Osim, naravno, ako neko može da dokaže da grudi žena u Bikini barovima neće izazvati onu vrstu uznemiravanja koja ima za posledicu saobraćajne nesreće, uvijene gležnjeva i šamara od supružnika.
Pre nego što organizuju sledeći paradu, žene Topfreedom pokreta treba da razmotre šta se dogodilo kada su vlasnici oružja organizovali roštilj sa hladnim oružjem privezanim za pojas kako bi ostvarili svoja prava posedovanje oružja. Demonstracije su podstaknute zbog poziva na strožije kontrole oružja. Organizatori Topfreedom parade su tvrdili isto, ali su na kraju samo osnažile one koji su želeli da promene zakon.
Šamari od supružnika? A pokažite mi tačno ko, kada, gde i zašto je zbog pogleda na ženske grudi izazvao saobraćajnu nesreću? Ako se automobilska nesreća posmatra kao razlog da se zabrani javno prikazivanje ženskog grudi, onda hajde da zabrane mobilni telefon u automobilima ili možda sasvim, jer u svakom trenutku vidim nekoga ko telefonira u vožnji ili pečaka koji telefonira dok prelazi ulicu.
Ne, Topfreedom žene samo traže pravo jednakosti. Muškarci mogu da skinu svoje majice bilo gde u javnosti i žene žele ista prava koja su zaštićena Ustavom, Zakonom ali i Poveljom UN. Ne radi se o razaranju, ili obrazovanju ili pravima za posedovanje i nošenje oružja, radi se o pravima žena, a u suštini to nije velika stvar, one su samo grudi i one ne čine zlo nikome.
Ako neko ne želi da vidi gole ženske grudi, postoji jedan divan deo ljudske anatomije koji se zove vrat koji omogućava da se glava okrene i pogleda na drugu stranu.

No comments:

Post a Comment